info

I see you!

*1980 v Praze

Adam Uchytil

Grafický designér a artdirektor. Komunikace je hlavním nástrojem a zároveň výsledkem mojí práce – komunikace s klientem, o tom co skutečně potřebuje; komunikace s divákem, kterému sdělujeme výsledek práce.

spolupráce

Díky všem fotografům, ilustrátorům, architektům, designérům, programátorům, copywriterům a v neposlední řadě klientům. Bez jejich spolupráce to nejde.

Lina Németh (fotografie)
Vojtěch Veškrna (fotografie)
Patrik Borecký (fotografie)
Tomáš Brabec (fotografie)
Petr Pawlovski (fotografie)
Jakub Korous (design)
Jan Matoušek (design)
Leona Hobausová (design)
Petr Knobloch (web/design)
Zdeňek Kvasnica (web)
Jan Pagáč (web)
Míša Žemlová (copywrite)
Juliána Chomová (ilustrace)
Magdalena Rutová (ilustrace)

studium

Studium architektury u Evy Jiřičné a Radka Kolaříka bylo konceptuální školou – oba mě naučili, jak důležitá je myšlenka a postup práce. I díky nim jsem zjistil, že moje budoucnost není v architektuře. Studium grafického designu u prof. Rostislava Vaňka jsem vděčný za vysokou laťku kvality a posedlost detailem. Také velkou sebekritikou. Po ukončení magisterského studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové jsem se po několika letech vrátil jako doktorand do ateliéru Petra Babáka – grafický design a nová média – svoboda, drzost, komunikace a neustálá konfrontace. Zahraniční stáže ve Finsku, Kanadě a Portugalsku mi umožnili zajímavý průřez světovou scénou.

UMPRUM Praha, doktorandské studium, grafický design a nová média, Petr Babák
UMPRUM Praha, magisterské studium, grafický design a vizuální komunikace, prof. Rostislav Vaňek
ECIAD Vancouver, 2008, stáž, obor malba, Martin Golland
TAIK Helsinky, 2007, stáž, obor grafický design, Tapio Vapaasalo
UMPRUM Praha, 2006-2004 magisterské studium, architektura, Eva Jiřičná

přednášky a workshopy

2015 – současný knižní design, přednáška, Palackého universita v Olomouci
2014 – obálka knihy, workshop, UMPRUM Praha
2014 – book.sys, přednáška, Palackého universita v Olomouci
2014 – book.sys, přednáška a workshop, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
2013 – Maska, ikona a kopie, workshop, UMPRUM Praha
2012 – book.sys, přednáška a workshop, UMPRUM Praha
2011 – sk8 design, workshop, galerie Kampa, Praha
2011 – snowboard design, workshop, galerie Kampa, Praha

práce

od r. 2004 – freelance designér/artdirektor

2016 – artdirektor v agentuře La Taupe, Praha
2015 – grafický designér pro Lasvit
2010 – grafický designér, pracovní stáž v R2 Studiu, Portugalsko
2009 – inovace obalů z lepenky, Model Opava a. s.
2008 – grafický designer v agentuře EURO RSCG – Havas

Ocenění

2015 – nejkrásnější česká kniha, cena Typo Design Clubu
2014 – nejlepší festivalový plakát, festival dokumentárních filmů Jihlava

Výstavy

2015 – Gravitační aspik, galerie Mimochodem, Praha
2012 – Ter Ou Ser, gallerie Navio Vazio, Porto, Portugalsko
2009 – piazzeta Národního divadla, Praha, skupinová výstava
2009 – Futurama, Praha, skupinová výstava
2009 – “Mocný Stark”, galerie Trafačka, Praha, skupinová výstava
2009 – České Budějovice, skupinová výstava
2008 – Tina B, Oldschool Praha
2008/2014 – Bienále grafického designu, Brno
2007 – UIAH, Helsinky, skupinová výstava
2007 – LCC, Londýn, skupinová výstava

 
Kontakt

MgA. Adam Uchytil
grafický design a vizuální komunikace

uchytil.adam@gmail.com
+420 776 288 754

facebook.com/adamuchytil
sundaythursday
uchytil.tumblr.com